top of page
zioma_k_rev_gray.jpg

​Tradycyjne, figuratywne malarstwo którym się zajmuję, inspirowane jest najbliższym otoczeniem, z którym łączy mnie naturalna więź emocjonalna. Jestem miłośnikiem gór, ale szczególnie bliskie mi są Tatry, które od dziecka często odwiedzam. Tematyka tatrzańska stanowi odrębny, równoległy do pejzaży miejskich nurt mojego malarstwa.


Nie próbuję tworzyć w oderwaniu od natury, która zresztą nawet dla abstrakcji wydaje się zawsze stanowić punkt wyjścia, choć często nieuświadomiony. Realizm jest z gruntu najbliższą mi formułą wyrazu, chociaż przedstawianą rzeczywistość przetwarzam, porządkuję po swojemu, często redukując lub dodając poszczególne elementy kompozycji.


Największym wyzwaniem w malarstwie są dla mnie decyzje formalne, bo to one ostatecznie rozstrzygają o końcowym oddziaływaniu obrazu. Sam temat jest w zasadzie tylko pretekstem dla zabawy formą, ale motyw wyjściowy zawsze musi wywierać na mnie silne wrażenie.

bottom of page